اهداف :

  •  اشاعه و ترويج فرهنگ  اقتصاد مقاومتي

  • گفتمان سازي، نهادينه كردن و تبيين مولفه‌هاي پوياي فرهنگي موثر در پياده سازي اقتصاد مقاومتي

  • تبيين نقش فرهنگ در مقاوم سازي اقتصاد 

  • تبيين نقش سازمان‌ها و موسسات فرهنگي و دانشگاه‌ها در نهادينه كردن اقتصاد مقاومتي

Powered by DorsaPortal