شيوه نگارش :

  • مقالات دركاغذ4 A، محيط Word 2003 يا Word 2007 و يا Word 2010 با قلم زر يا لوتوس در 15- 25 صفحه 300 كلمه اي تايپ شده همراه لوح فشرده CDارسال شوند.

  • چكيده فارسي مقالات حداكثر در 150-200 واژه و واژگان كليدي (حداكثر 5-7) كلمه باشد.

  • شيوه ارجاع بر اساس (نام خانوادگي، سال انتشار، صفحه) باشد.

  • الگوي منابع و ماخذ مطابق الگوي نام خانوادگي، نام  مؤلف، نام اثر، محل نشر، ناشر، نوبت، چاپ، سال انتشار

 

Powered by DorsaPortal