1-كليات ومفاهيم:

 •  تمايز اقتصادمقاومتي با مفاهيم مشابه و مرتبط ( اقتصاد رياضتي، اقتصاد دفاعي، اقتصاد ترميمي و...)

 • رابطه اقتصاد مقاومتي با مكتب اقتصاد اسلامي

 • رابطه اقتصاد مقاومتي با نظام اقتصاد اسلامي

 • سهم و نقش فرهنگ در اقتصاد مقاومتي

 • نقش دانشگاهها در تبيين اقتصاد مقاومتي

 • نقش خانواده در اقتصاد مقاومتي

2- اهداف اقتصاد مقاومتي:

 • مردمي سازي اقتصاد مقاومتي

 • ارائه الگوئي موفق از نظام ديني و اقتصاد اسلامي

 • اقتصاد مقاومتي و ملزومات دستيابي به آن

 • نقش عالمان ديني و دانشمندان در تحقق اقتصاد مقاومتي

 • تاثير اقتصاد مقاومتي در كيفيت زندگي كاري

 • نقش اقتصاد مقاومتي در توزيع ثروت و كاهش فقر

 • راهكارها و چالش‌هاي تحقق سبك زندگي اسلامي به مثابه بستر تحقق اقتصاد مقاومتي

 • اقتصاد دانش بنيان ابزاري راهبردي در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي

 • تاثير رسانه‌هاي اجتماعي بر سبك زندگي متناسب با اقتصاد مقاومتي

3- عوامل زمينه ساز تحقق اقتصاد مقاومتي:

 • تاثير باورمندي مسولان نسبت به مباني ( اقتصاد اسلامي) و پويائي آن در تحقق اقتصاد مقاومتي

 • رابطه بين خود باوري در ميان اقشار مردم و اقتصاد مقاومتي

 • نقش اقتصاد مقاومتي بعنوان يك مدل اقتصادي و شكل گيري تمدن نوين اسلامي

 • نسبت اقتصاد مقاومتي با الگوي اسلامي و ايراني

4- نقش گروهها و نهادهاو سازمانهاي فرهنگي در تحقق اقتصاد مقاومتي:

 • نقش دولت و مجلس درنهادينه كردن اقتصاد مقاومتي

 • نقش گروهها و نهادهاي حكومتي و سازمانهاي فرهنگي در تحقق اقتضاد اسلامي

 • نقش آموزش در ترويج و استمرار اقتصاد مقاومتي

 • تبيين اقتصاد مقاومتي ( مباني و راهكارها ) دراسناد بالا دستي قانون اساسي، سندچشم اندازو قوانين برنامه هاي توسعه

 • رابطه بين توانمندسازي فعالان فرهنگي و اقتصاد مقاومتي

 • گنجاندن اقتصاد مقاومتي در متون آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها

5- اقتصاد مقاومتي در سيره معصومان و عالمان ديني:

 • اقتصاد مقاومتي در آموزه‌هاي اسلامي ( قرآن كريم، احاديث، سنت و سيره معصومين)

 • بررسي ديدگاه امام خميني و امام خامنه اي ( مد ظله العالي) درباره مفهوم اقتصاد مقاومتي

 • بررسي ابعادو نمودهاي اقتصاد مقاومتي در نهج البلاغه

 • نظارت برتوليد وبازار در سيره پيامبران و اميرالمومنين و تاثير آن در اقتصاد مقاومتي

 • آثار و پيامدهاي اجراي اقتصاد مقاومتي در خانواده در سيره اخلاقي ائمه معصومين

 • سابقه و تجربيات اقتصاد مقاومتي در اسلام و ديگر نظام‌ها

 • باور انديشمندان و مديران و اقشار مختلف جامعه به تاثير اقتصاد مقاومتي


Powered by DorsaPortal