آدرس دبيرخانه: اصفهان، خ ارغوانيه، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)، معاونت فرهنگي دانشجويي

تلفن : 03135354031

اصفهان، خ كاوه، خ شهيد دكتر باهنر، ابتداي خ آيت اله خادمي، بنياد فرهنگي بقيه الله

   تلفن : 03133378373    

Powered by DorsaPortal